[Quyển 3_Đệ Tam] Sếp! Anh là tên xấu xa


Sếp! Anh là tên xấu xa- 3

Hệ liệt thứ 3: Sếp ta thực ôn nhu

Tác giả: Anchan

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, HE

Couple: Lâm Trình Tử x Cổ Ngự Hoài

Tình Trạng: Hoàn 10 chương + 1 phiên ngoại

Nguồn: Anchan house

Rating: 18+

† MỤC LỤC †

VĂN ÁN

TIẾT TỬ

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

PHIÊN NGOẠI

——»»»»»»TOÀN VĂN HOÀN««««««——

[Quyển 2_Đệ nhị] Sếp! Anh là tên xấu xa


Truyện Sếp! anh là tên xấu xa- 2

Hệ liệt thứ 2: Sếp ta mặt dày vô đối

Tác giả: AnchanThể loại: Ngôn tình hiện đại, sủng, HE

Cặp đôi: Đặng Tiểu Tinh x Lăng Ngạo Tuấn

Tình trạng: Hoàn 10 chương

Nguồn: Anchan house

Rating: 18+

»»»»» Mục lục «««««

VĂN ÁN

TIẾT TỬ

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

——————-»»»»»»»»»» TOÀN VĂN HOÀN ««««««««««——————-

[Quyển 1_Chi Nhất] Sếp! anh là tên xấu xa


Sếp! anh là tên xấu xa- Hệ liệt

Hệ liệt thứ nhất: Sếp ta chuyên ngành là đào bẫy

Tác giả: Anchan

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, HE

Cặp đôi: Hà Khả Khả x Lôi Kình

Tình trạng: Hoàn 10 chương

Nguồn: Anchan house

Rating: 18+

++++++ MỤC LỤC ++++++

Văn án:

Tiết tử:

CHƯƠNG 1: 1.1___ 1.2___ 1.3___

CHƯƠNG 2: 2____

CHƯƠNG 3: 3.1___ 3.2___

CHƯƠNG 4: 4___

CHƯƠNG 5: 5.1___ 5.2___

CHƯƠNG 6: 6.1___ 6.2___

CHƯƠNG 7: 7.1___ 7.2___

CHƯƠNG 8: 8.1___ 8.2___

CHƯƠNG 9: 9.1___ 9.2___ 9.3___

CHƯƠNG 10: 10.1___ 10.2___

_______ TOÀN VĂN HOÀN______